kietasprandis

kietasprandis
1 kietasprañdis,adj. (2) prk. atkaklus, užsispyręs: Tokį kietasprandį išdykaujantį bernioką reikia pabausti I.Simon. Jis yra senas, kietasprandis asilas .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • kietasprandis — kietasprañdis, kietasprañdė dkt. Su kietasprandè kolegè nesùtariame dėl gėlių̃ láistymo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kietasprandis — 2 kietasprañdis, ė smob. (2), kietasprandis (1) NdŽ prk. kas atkaklus, užsispyrėlis: Šyvis įsigeidė pažaisti su avinu, tačiau kietasprandis juokų nemėgo P.Cvir. Visai gerai su juo sutiktuva, kad nebūtų toks kietasprandis Mš. Supykau aš visiškai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kietasprandė — kietasprañdis, kietasprañdė dkt. Su kietasprandè kolegè nesùtariame dėl gėlių̃ láistymo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kietagalvis — 1 kietagal̃vis, ė adj. (2) prk. 1. NdŽ kuris kietos galvos, sunkiai suprantantis: Ak, kietagalvi Hekai, argi tu nesupranti? rš. 2. kietasprandis, sunkiai valdomas: Tokio kietagal̃vio arklio da neturėjau: nei pagręžt, nei pasukt Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kietaodis — kietaõdis, ė smob. (2) plg. 2 kietasprandis: Toks kietaodis, kur jis toks ir išdygo! rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kietasprandiškas — kietasprañdiškas, a adj. (1) NdŽ → 2 kietasprandis: Motina kalbėjo su ašaromis, Lėnė – su kietasprandišku užsispyrimu I.Simon. kietasprañdiškai adv.: Kol aš gyva, tu nieko nepakeisi, – kietasprandiškai pareiškė senoji I.Simon. Atsakė Petrelis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kietkaklis — kietkaklis, ė smob. kas kietu kaklu, kietasprandis: Jūs kietkakliai ir neapipjaustyti širdyje ir ausysa BBApD7,51 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kietsprandis — 1 kietsprañdis, ė adj. (2); Sut žr. 1 kietasprandis: Keli kietsprandžiai (pasiryžėliai) ūkininkai nedavė atilsio rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kietsprandis — 2 kietsprañdis, ė smob. (2) Sr, J.Jabl(Vl), kietsprandis (1) K, BŽ586; M, R žr. 2 kietasprandis: Kietsprandis – kurio sprandas kietas J. Vyriausybė tą ketina pakarti, kurs kaip kietsprandis šaltyšiaus žodį paniekys K.Donel1. Jūs ne… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nartus — nartùs, ì adj. (4) 1. Ms užsispyręs, kietasprandis (apie gyvulius): Nartus (orig. nurtus) arklys SD101. 2. apimtas didelio noro, užsidegimo, greitas, karštas, smarkus: Nartùs, kurs įnirsta į darbą, kol užbenga, neliauja J. 3. greit įnirštantis …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”